22. desember 2010

Slektstavle, Ragnhild og Petter Seppola, Sirkkastakka

Her kan dere se Ragnhild og Petters slektstavle, laget av Ole Kristian Jørgensen.
22. desember 2010

Seternes, slektstavle

Her er slektsdiagram fra Seternes. Laget av Ole Kristian Jørgensen.
22. desember 2010

Hyvää joulua!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
21. desember 2010

Årsmelding 2009

Her kan du lese Halti kvenkultursenter IKS`årsmelding for 2009.
7. desember 2010

Kulturminneregistrering i Reisadalen

Nord- Troms museum har høsten 2010 gjennomført "kulturminneregistrering og studie av intervjumateriale i Reisadalen som er et forprosjekt. Forprosjektet skulle danne et grunnlag for å velge ut områder i hoved- og eventuelt sidedalfører i Nordreisa for totalregistreringer, avhengig av resultatet. Hovedfokus har vært på samiske kulturminner og målet for prosjektet som helhet er å øke kunnskapen om samiske kulturmiljøer og relasjoner mellom andre folkegrupper, spesielt den kvenske."
7. desember 2010

Halti kvenkultursenter IKS på YouTube

Vi har nå vår egen YouTube- kanal, som du kommer til ved å trykke på YouTube-ikonet i venstre memny på vår startside. Her finner du bl.a. dokumentasjon av Paaskiviikko 2010, men intervjuer, sceneinnslag, foredrag m.m. Dokumentasjonen av Paaskiviikko er gjort for Halti kvenkultursenter IKS av Sirkka Seljevold.
2. desember 2010

Læremiddel i kvensk på nett

Vennesla videregående skole har laget læremidler i kvensk på nett. Kurset er under utvikling i samarbeid med Kvensk Institutt i Børselv, Universitetet i Tromsø og NRK.
29. november 2010

En kvensk ildsjel

Halti Kvenkultursenter ønsker å presentere sentrale personer som jobber med å belyse kvenene. Dette blant annet for å bli bedre kjent med disse og deres arbeid. Vi starter prosjektet med å intervjue Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen.
27. november 2010

Inn i politikken grunnet kvensaken

Leder for Alta Qvænforening, Grete Alise Nilima Monsen, var lei av diskusjoner på facebook med politikerne og valgte å gå inn i politikken selv. Kvensaken var en sterk faktor for det.